top of page

Vi gjør produktene dine
om til impact-objekter
som rydder havet for plast.

Bidra til 

oppryddingen

Over 8000 frivillige 
har ryddet over 42 000 tonn
søppel fra norske strender.
Din bedrift kan bidra til rydde-
aksjoner gjennom Ogoori Nature. 

Du får rapport om effekten tilbake.

Sporet havplast

som råmateriale

Vi gjenvinner havplast til granulat som kan brukes på nytt. For å sikre at materialet aldri havner på sjøen igjen, selger vi det ikke videre. Du kan leie sporet råmateriale, og vi hjelper deg
å finne ut hvordan produktene dine
kan bli sirkulære.
Kontakt oss

Kontaktskjema

Takk for interessen!

Impact-objekter

Hva om produktene dine kunne rydde havet for plast? Hvis du leier Ogoori-plast som råmateriale, går en del av leien til strandrydding. Og vi leverer data som forteller om effektene for naturen.
Kontakt oss

Stay in the loop!

bottom of page