top of page

Kan plast være bra for naturen?

Ogoori-plast er ekte miljøvennlig plast – fordi den er fjernet fra naturen. Vi holder Ogoori-plast i et lukket og sporet kretsløp, slik at det ikke skal havne på sjøen igjen. Derfor blir dette råmaterialet leid ut til kunder som vil bruke det til å produsere egne impact-produkter. Når produktene ikke skal brukes mer, tar vi plasten tilbake og gjenvinner den på nytt.
 
For hvert produkt som lages med Ogoori-plast, blir mer av havet ryddet. Og publikum blir inspirert av produktet til å ta bedre vare på naturen og ressurser.
Sporet, resirkulert havplast som råmateriale til dine produkter. 
Impact-data og historien fra oppryddingen følger med.

"Impact-objekter er aktiverte 
ting. De bidrar til mer rydding 
av naturen ved å være i bruk."

Ogoori

Råvaren

Ogoori-plast testes for toksikologi og materialegenskaper. Plasten leveres som granulat. Fargen kan variere.

Historien

Impact-data med historier fra plast-ryddingen følger med til ferdig produkt. Plasten spores og holdes i et lukket kretsløp.

Prosessen

Vi kan bidra til utvikling av impact-objekter med Ogoori-plast, med systematikk som bygger frem-tidens regenerative bedrifter.

Verdien

Dere får kontroll på leverandørkjeden, bygger merkevareverdi og får ESG-data. Det er et pluss for investorer og for banken. 

Ogoori Loops – den eneste plasten som er bra for naturen.

Ta kontakt

Takk for interessen

Jeg vil gjerne vite mer om hvordan bedriften min 
kan bli Ogoori Loops-kunde

Kan plast være bra for naturen?

Ogoori-plast er ekte miljøvennlig plast – fordi den er fjernet fra naturen. Vi holder Ogoori-plast i et lukket og sporet kretsløp, slik at det ikke skal havne på sjøen igjen. Derfor blir dette råmaterialet leid ut til kunder som vil bruke det til å produsere egne impact-produkter. Når produktene ikke skal brukes mer, tar vi plasten tilbake og gjenvinner den på nytt. Dette er ekte sirkularitet.

 

For hvert produkt som lages med Ogoori-plast, blir mer av havet ryddet. Og publikum blir inspirert av produktet til å ta bedre vare på naturen og ressurser.

Se en plasthistorie
bottom of page