top of page

Næringslivet rydder opp

Plast som blir ryddet langs kysten i dag blir stort sett brent eller havner i deponi. Ogoori tar vare på eierløs havplast, og setter den inn i et lukket kretsløp som kan bli til nye produkter. Historien om oppryddingen følger med plasten helt til produktene. Når dere finansierer ryddeaksjoner, blir historien om bidraget med ut til publikum. I tillegg får dere impact-data fra ryddingen som kan brukes i egne rapporter og kanaler.
Historien som leses på Vestres Coast-benk, laget av Ogoori-plast
Bidra til strandryddeaksjoner.
Dere får rapport med impact-data som viser hvilken effekt bidraget fra bedriften din har på naturen. Plasten blir gjenvunnet og sporet, så den
aldri havner på sjøen igjen.

trinn for trinn

Ogoori Nature

Gi et bidrag

Bidraget fra bedriften din

går til en planlagt

ryddeaksjon i Norge. 

Plastrydding

Erfarne strandryddere velger

område i samråd med forskere 

og drar ut på ryddetokt.

Rydderapport

Vi leverer rapport med impact-

data. Som viser at dere

tar ansvar for å rydde opp.

Gjenvinning

All plasten som kan gjenvinnes

går inn i et lukket kretsløp og

historien om ryddingen blir med.

Område

Stedene som ryddes markeres i kart.

Økosystemer

Vi forteller om dyr, fugler, fisk og økosystemer som finnes i områdene.

Mengde søppel

Vi samler inn data om hvor mye søppel som ryddes og hvor mye plast som gjenvinnes.

Strandryddere

Ungdom kommer fra hele verden for å delta i rydde-aksjoner. De forteller hva det betyr for dem.

Vi vil bidra

Takk for interessen

Jeg vil gjerne vite mer om hvordan bedriften min 
kan bli Ogoori Nature-kunde

Næringslivet rydder opp
Plast som blir ryddet langs kysten i dag blir stort sett brent eller havner i deponi. Ogoori tar vare på eierløs havplast, og setter den inn i et lukket kretsløp som kan bli til nye produkter. Historien om oppryddingen følger med plasten helt til produktene. Når dere finansierer ryddeaksjoner, blir historien om bidraget med ut til publikum. I tillegg får dere impact-data fra ryddingen som kan brukes i egne rapporter og kanaler.
Historien som leses på Vestres Coast-benk, laget av Ogoori-plast
bottom of page