top of page

Hvorfor sirkulærøkonomi for plast er fornuftig

Updated: May 12, 2023Siden 1950-tallet har mer enn 8 milliarder tonn plast blitt produsert. Engangsplasten vi bruker til å pakke inn maten vår, til vannflasker, kaffekopper og sugerør, har blitt en drivkraft for plastproduksjon. Effekten forsterkes av reklame som overbeviser oss om at “nytt alltid er bedre”. Samtidig spiller plast en viktig rolle for bedrifter, f.eks. som emballasje, slik at varer kan distribueres og transporteres uten skader.


Men: 95% av materialet brukt til plastemballasje, verdsatt til mellom 80 og 120 milliarder USD årlig, går tapt for økonomien. I tillegg har vi alle andre objekter, som ikke er emballasje. I stedet for å bli tatt vare på, ender det opp på søppelfyllinger, i miljøet, eller det blir brent. Det er anslått at 80 millioner tonn plast lekker ut i havet hvert år - det tilsvarer å dumpe innholdet i én søppelbil på sjøen hvert eneste minutt.


Når kun 14% av plasten resirkuleres, har vi et skrikende behov for å tenke nytt om hvordan vi håndterer plastavfall. Det er her prinsippene for sirkulær økonomi kommer inn for å erstatte den lineære økonomien, også kjent som bruk-og-kast modellen[1] .


Viktige konsepter fra sirkulærøkonomien

Før vi dykker inn i den sirkulære økonomien, vil vi presentere noen tall på de økonomiske skadene som plastavfall fører til: Valuing Plastic anslår at det oppstår skader for minst 13 milliarder USD som følge av plast i marine økosystem; APEC estimerer 1,3 milliarder i kostnader knyttet til skader fra havplast fra turisme-, fiske- og skipsfartsindustrien i regionen. EU-kommisjonen oppgir at de potensielle kostnadene for kyst- og strandrydding kan nå 630 millioner EUR per år.


Den nye sirkulære plastøkonomien vil bort fra dette ukontrollerte bruk-og-kast-systemet. Ogoori leverer materialer og hjelper andre bedrifter å koble seg på produkter og systemer for: "reduser-bruk-gjenbruk-resirkuler"


Mange har forstått at vi trenger produkter som kan gjenbrukes og resirkuleres. Vi må også se på hvordan produkter kan samles inn for resirkulering og gjenbruk. Når et system med lukket kretsløp er på plass, kan det føre til at lekkasje av plast til det naturlige miljøet og andre steder blir drastisk redusert.Økonomiske muligheter i den sirkulære modellen

Mye av konseptet sirkulærøkonomi for plast, ble formulert av Ellen MacArthur Foundation, en veldedig organisasjon basert i Storbritannia som fokuserer på å løse miljøspørsmål gjennom den sirkulære modellen. Stiftelsen samarbeider med næringsliv, myndigheter og akademia for å gjennomføre skiftet fra en lineær til en sirkulær modell. I 2016 og 2017 fikk deres “New Plastic Economy”-rapport global oppmerksomhet, og endret ikke bare plastdebatten, men fikk også mobilisert en global forpliktelse med over 450 signaturer for å begynne å bygge en sirkulær økonomi for plast. Dette inkluderte selskap som The Coca-Cola Company, Unilever og Nestlé som representerer 20% av all plastemballasje som produseres globalt.


I rapportene deres er det særlig tre punkter som tydelig skiller seg ut: uten grunnleggende redesign og innovasjon vil omtrent 30% av all plastemballasje aldri bli gjenbrukt eller resirkulert; dersom minst 20% av plastemballasjen (i vekt) blir gjenbrukt, så åpner det for økonomiske muligheter til en verdi av 9 milliarder USD, og med felles innsats på design og gjenbrukssystemer, vil resirkulering være økonomisk attraktivt for den resterende 50% av plastemballasjen.


Mens nyplast seiler videre på grunn av rimeligere pris, har Ellen MacArthur-stiftelsen sammen med andre partnere demonstrert at overgangen til den sirkulære modellen kan generere så mye som 706 milliarder USD i økonomiske muligheter. Rapporten foreslår å “radikalt forbedre resirkuleringsøkonomi, kvalitet og bruk. Koordinert og sammensatt handling og innovasjon på tvers av den globale verdikjeden er nødvendig for å fange potensialet”


Ogooris fangst og lagring av plast

Ogoori startet med å skape en verdikjede for eierløs havplast. Ogoori er basert på prinsippene for sirkulærøkonomi og har kalt det for PCS, “Plastic Capture and Storage” (Plastfangst og lagring), med et nikk til CSS “Carbon Capture and Storage” og et håp om at PCS vil utvikle seg raskere enn CSS-teknologien.


Ogoori samarbeider med rekke partnere gjennom hele verdikjeden for å sikre at plasten fra marin forsøpling blir resirkulert, sortert og gjenbrukt i produkter, som for eksempel utemøbler. For å sikre at produktet ikke kommer ut i naturen igjen, har Ogoori inngått bestemt seg for å spore materialet og holde alle i verdikjeden ansvarlige for hvor plasten havner.Vestres Coast-benk er laget av Ogoori-plast. Den leies ut, og returneres når den ikke skal brukes mer.


Forretningsmodeller som virker

Forsker Marina de Pádua Pieroni ved Danmarks Tekniske Universitet har publisert vitenskapelige artikler om sirkulære forretningsmodeller, med Ope og Vestre som casestudier. Pieroni fortalte oss at mer enn 92 metoder og verktøy har blitt skapt av forskere og selskaper for å designe sine nye forretningsmodeller for å akselerere implementeringen av sirkulær økonomi og bærekraft. Men "noen nøkkelaspekter mangler fortsatt oppmerksomhet fra både forskere og selskaper for å få den sirkulære økonomien til å bli en realitet".


Pieroni sier at Ogoori etter hennes syn representerer selskaper som eksperimenterer, tester og implementerer den sirkulære forretningsmodellen.


En sirkulær plastøkonomi kan bli mulig når sentrale aktører i plastens verdikjede ser at penger kan spares og lønnsomhet kan oppnås. Det er fornuftig å gå over til en sirkulær økonomi for å få bukt med plastforurensningen.Hvis du vil vite mer om Ogoori, send en e-post til rune@ ogoori.eco
99 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page