top of page

Vår filosofi

Regenerativ business

Å gi naturen rom til å fornye seg, samtidig som vi kan hente ut verdier er ikke noe nytt. Det er akkurat det generasjoner av mennesker har gjort før oss i tusenvis av år.  Men nå lever vi i systemer som er bygget for en lineær økonomi, basert på bruk-og-kast-verdiskaping. En virkelig sirkulær økonomi genererer ikke avfall, og resirkulering er integrert fra vugge til vugge. Dette skal vi gjenskape.

Ogoori skal skape verdier ved å gi naturen mulighet til å rehabiliteres. Jo mer havplast vi får plassert i impact-objekter, jo mer plast blir ryddet fra havet. Ogoori er en non-profit, og overskudd går til å øke aktivitet og omsetning som dokumenterer og utfører rydding av naturen.

Prinsipper vi følger

 

Regenerativitet

Ogoori etterlater naturen i renere stand enn den var før vårt bidrag. Vi strekker oss etter å ha et negativt avtrykk, både for biodiversitet, areal og klima.

Ansvar

Vi samler og tar vare på plasten på vegne av fellesskapet og naturen. Overskuddet som genereres skal komme naturen og fellesskapet til gode gjennom mer rydding og tilbakeføring av natur. 

Firedobbel bunnlinje

Vi leverer verdi I fire dimensjoner: People, Planet, Profit, Purpose. Ogoori skal være lønnsom og vokse. Samtidig skaper vi verdi for enkeltmennesker gjennom muligheten til å bidra til oppryddingen, vi skaper verdi for naturen gjennom renere hav og økosystemer og verdi for fremtiden og samfunnet gjennom å ta vare på historiene om oppryddingen.

bottom of page