top of page

Sporing er viktig for å få kontroll på plast

Updated: Mar 16, 2023Plast flyter rundt i luften, havet, jorden, maten vår og hele næringskjeden. Over 9 millioner metriske tonn plast dumpes i havet hvert år. Det tilsvarer omtrent at 1,4 millioner plastflasker dumpes I havet hvert eneste minutt. Dette skjer fordi systemene våre er designet for bruk og kast – og krever systemiske løsninger.


En studie fra 2019, utført av WWF, ‘Solving Plastic Pollution Through Accountability’, viser at vi må jobbe med hele verdikjeden for plast for å klare å løse den globale forsøplingskrisen. Det har hittil vært størst fokus på forbrukere og avfallshåndtering, men det er ikke nok til å løse problemet. Alle aktørene i plastens verdikjede må ha ansvar for effektene plast har på folk og natur.


Ansvar forbindes noen ganger med å bli beskyldt for å ha gjort noe galt, men det å ta ansvar er positivt. Bedrifter som tar ansvar viser seg dessuten ofte å levere bedre på sikt enn de som ikke gjør det. Nå er dessuten åpenhetsloven en ytre faktor som mange bedrifter må forholde seg til.


Ogoori leverer ikke bare havplast til sirkulære produkter, vi sporer plasten helt fra oppryddingen i naturen, til det skifter hender inn til sortering, gjenvinning, nytt produkt og ny gjenvinning. Ogoori leverer sporbar havplast som er ryddet fra naturen, sammen med historien om oppryddingen, områdene og økosystemene som nyter godt av at plasten blir borte.


Ogoori leverer sporbar havplast som er ryddet fra naturen, sammen med historien om oppryddingen, områdene og økosystemene som nyter godt av at plasten blir borte.


Sporbare leverandørkjeder

Åpenhetsloven har allerede trådd i kraft for børsnoterte selskaper, og selskaper over en viss størrelse, men det kommer flere og flere krav til små og mellomstore bedrifter. I EU begynner dette allerede å gjøre seg gjeldende. Man skal ikke bare vite hvor alle komponentene i varene kommer fra, men også hvem som leverer dem, og hvem de igjen har som underleverandører.


Ogoori-plast som råvare kommer med alle disse dataene. Vi vet hvilken strand plasten ble plukket fra, vi vet hvor mange frivillige som deltok i ryddeaksjonen, hvor mye plast som ble samlet inn, hvilket anlegg plasten blir gjenvunnet i – og vi blander aldri inn nye kjemikalier, farger eller lignende. Vi samler også inn informasjon om hvilke dyr, fugl, fisk og insekter som lever i områdene som blir ryddet. Våre kunder får dataene som en del av leien for plasten, og kan bruke dem i sin historiefortelling om produktene de lager med Ogoori-plast.Illustration credit: Empower.


Nettverket vårt inkluderer en rekke aktører, fra strandryddere til plastprodusenter, designere, merkevarer og sluttkunder. Alle disse skal kunne nyttiggjøre seg fortellingen om plasten – spesielt ved å bidra til mer rydding, enten ved at produktet er I bruk, eller at man blir inspirert til å kast mindre, eller være med på ryddeaksjoner. Historier genererer immateriell verdi, og øker den øknomiske verdien på sluttproduktet. Alle plasthistoriene ligger på nettsiden vår, og følger råmaterialet gjennom hele deres levetid.


“Plast er for verdifullt til å bli kastet.”

– Lars Urheim, grunder, OgooriFinnes det løsninger på plastproblemet?

WWF-studien fra 2019 sier at for å stoppe veksten I plastforsøpling må vi styrke eksisterende initiativer, som f.eks. å forby engangsprodukter av plast og oppgradere nasjonal avfallshåndtering. Men samtidig må det opprettes en global ansvarsordning med multilaterale avtaler som er tydelige om grunnleggende planer, robust lovverk og handelsmekanismer som fordeler ansvaret riktig gjennom hele plastens livssyklus. I tillegg må forbrukere endre vaner og få alternativer til plast."


Studien viser at man må ta for seg plassproblemet på systemisk nivå. Hvis vi gjør dette, kan vi redusere plastavfall med 57% og redusere produksjon av nyplast med nesten 50%.


Ogoori går inn på det systemiske nivået I plastens verdikjede, ved å ta ansvaret for råmaterialet. Når vi eier materialet, er det vi som har ansvaret for at det kommer tilbake til oss og blir brukt på nytt.
Er du interessert i å samarbeide med oss? Kontakt vibeke@ogoori.eco

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page