top of page

Plast som rydder plast

Bidra til 

oppryddingen

Over 8000 frivillige 
har ryddet over 42 000 tonn
søppel fra norske strender.
Din bedrift kan bidra til rydde-
aksjoner gjennom Ogoori Nature. 

Du får rapport om effekten tilbake.

Sporet havplast

som råmateriale

Vi gjenvinner havplast til granulat som kan brukes på nytt. For å sikre at materialet aldri havner på sjøen igjen, selger vi det ikke videre. Du kan leie sporet råmateriale, og vi hjelper deg
å finne ut hvordan produktene dine
kan bli sirkulære.
Kontakt oss

Impact-objekter

Hva om produktene dine kunne rydde havet for plast? Hvis du leier Ogoori-plast som råmateriale, går en del av leien til strandrydding. Og vi leverer data som forteller om effektene for naturen.
Kontakt oss

Kontaktskjema

Takk for interessen!

Stay in the loop!

bottom of page