top of page

Ogoori får 9 millioner fra Agenda Vestlandet
Bergen – Ogoori vil motta 9 millioner kroner i støtte fra Agenda Vestlandet de kommende tre årene. Finansieringen skal brukes til å skalere virksomheten og til å lansere Ogooris havplast på markedet.


«Forskere har advart om at plastforurensing i havet kommer til å koste verden opptil 2500 milliarder dollar i året. Vi må gi havplasten verdi for å kunne løse dette problemet. Det er nettopp derfor Agenda Vestlandet støtter Ogooris arbeid med å skape en sirkulær forretningsmodell for havplast», sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest. Agenda Vestlandet er en stiftelse som Sparebanken Vest har opprettet for å fremme grønn omstilling på Vestlandet.


Oppstartsbedriften Ogoori ble grunnlagt i Bergen i 2019, like før pandemien kom. Ogooris mål er å takle plastforurensingen i havet ved å skape sporbare plastmaterialer som siden kan brukes i innovative grønne produkter i et lukket kretsløp. Havplasten som blir samlet inn, skal altså ikke havne tilbake i naturen når produktet har nådd slutten av brukstiden. Den eierløse havplasten samles inn av organisasjoner som rydder strender. Ved å oppsirkulere havplasten unngår Ogoori at plasten brennes eller ender opp på et avfallsdeponi.


«Støtten fra Agenda Vestlandet er avgjørende for at Ogoori skal kunne få i gang sin innovative sirkulære modell, som bygger på fremskrittsvennlig utleie av råvarer laget av havplast. Vi er stolte over at Agenda Vestlandet vil bidra til Norges grønne omstilling. Næringslivet er en viktig brikke i arbeidet med grønn vekst i Norge, og vi i Ogoori ønsker å medvirke. Det gleder oss at dette også er Sparebanken Vest sitt mål», sier Larissa Costa Slottet, daglig leder i Ogoori.


Den fornybare og sirkulære forretningsmodellen som Ogoori legger opp til, passer utmerket til formålet med Agenda Vestlandet. Stiftelsen ble grunnlagt av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i arbeidet med bærekraft og det grønne skiftet, spesielt på Vestlandet. Sparebanken Vest har øremerket 300 millioner kroner som skal investeres i bærekraftige og grønne prosjekter gjennom Agenda Vestlandet, for å hjelpe norske selskaper å konkurrere på det internasjonale markedet.Foto: Strandrydding i september 2020. Fra venstre mot høyre: Runa Andersen, ITSB; Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet, Sparebank Vest; og Larissa Slottet, daglig leder i Ogoori.


Allerede nå legger Ogoori grunnen for en bærekraftig verdikjede for plast, og den omfatter forskere, designere, plastprodusenter, bærekraftige varemerker, industripartnere og flere. Dette nettverket kommer til å forstyrre tilbudet og etterspørselen etter ny plast ved å fortelle historier hvor vi viser innsatsen som blir lagt ned i å rense havet. Dessuten vil produktene som lages av Ogooris materialer, dulte bedrifter mot grønn omstilling og dermed være med på å takle en av vår tids virkelig store globale problemer: plastforurensing.


Ogoori sponser organisasjoner som rydder strender, og sikrer oss eierskap til havplasten. I samarbeid med industripartnerne våre skaper vi plastavfallet om til plastkuler. Ogooris havplastkuler leveres med et digitalt DNA som dokumenterer hvor det stammer fra, og gjør det mulig å spore råstoffet. Jo flere produkter som lages med havplast fra Ogoori, jo større innvirkning vil det ha på miljøet.


Vestlandet har en unik maritim ekspertise og teknologiske fortrinn. Det var også her, nærmere bestemt ved Sotra, den kjente blekhodenebbhvalen ble funnet for fire år siden. Den hadde over 40 plastgjenstander i magen. Hvalen har nå blitt et symbol på plastkrisen. Et estimat viser at hele åtte millioner tonn plast fremdeles ender opp i verdenshavene hvert år.


Bærekraftige bedrifter akselererer den grønne omstillingen


Foto: Vestres benk Coast er laget av havplast fra Ogoori.


Ogooris mål er å påvirke flest mulig bedrifter til å bli mer sirkulære og til å fornøye planeten gjennom måten de opererer på. Nylig viste en rapport at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær, mot det globale gjennomsnittet på 8,6 prosent. Funnene kommer fra Circularity Gap Report Norway 2020, som ble publisert av Circle Economy og Circular Norway.


Norge har langt igjen før vi er et sirkulært samfunn. Men bærekraftige bedrifter tar initiativ for å få fart på den grønne omstillingen. Vestre har nylig lansert Coast, den første benken i verden som er laget av eierløs havplast som Ogooris samarbeidsorganisasjoner har plukket opp.


«Grønn omstilling er fullt mulig, og det skal vi bevise ved hjelp av selskaper som Ogoori, som leder an i arbeidet. Når vi lukker kretsløpet og beholder kontrollen over materialene, ser vi at det finnes en måte å koble ressursintensitet fra økonomisk vekst på», sier Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre og medgrunnlegger av Ogoori.


Vestlandet viser vei i kampen mot plastforurensing

Ogoori er aktivt medlem av NOSCA Clean Shores – et klyngeprogram på Vestlandet som kan bruke 45 år med erfaring fra oljeutslippsarbeid i krigen mot havplast. Ogoori er en del av plastgruppen deres, som skal undersøke mikroplast og effekten det har på miljøet.


Videre har NOSCA Clean Oceans sammen med Ogoori og On Line Reklame tatt initiativ til å designe og produsere sirkulære produkter med havplast fra Ogoori. Dette er svært viktig for å vise hvordan store aktører i bransjen kan være innovative og ta i bruk en sirkulær forretningsmodell.


«Kjernevirksomheten til NOSCA Clean Oceans er å finne, klassifisere, rydde og håndtere havsøppel – inkludert havplast. Ideelt sett blir avfallet til en ressurs. Når det gjelder plast, gjør Ogoori en fantastisk jobb slik at vi kan introdusere nye produkter basert på havplast i en sirkulær forretningsmodell», sier Eirik Langeland, daglig leder i NOSCA Clean Oceans-nettverket.


Om Ogoori


Ogoori er et norsk oppstartsselskap som skaper økonomisk verdi i eierfritt marin plastavfall. Plasten samles opp gjennom kystrensninger og tilbys selskaper som er interessert i å lukke løkken. Opprinnelsen og historien til plasten kan følges av alle på et tilgjengelig digitalt pass som illustrerer varetektskjeden. Hver batch blir registrert, granulert og evaluert av tredjepartspartnere for å sikre kvaliteten for fremtidige produkter. Ogoori strategiske allianser for å hjelpe våre partnere med å gå over fra lineære til sirkulære forretningsmodeller.


Les mer om Agenda Vestlandet her: https://www.agendavestlandet.no/


Følg reisen vår på sosiale medier!

Instagram: @ogooriloop

Facebook: Ogoori

LinkedIn: Ogoori


Kontaktinformasjon:

Larissa Slottet, daglig leder

E-post: larissa@ogoori.eco

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page