top of page

Sifted ser på Ogoori

Updated: May 11, 2023

Financial Times sin startup-seksjon, Sifted, har nevnt Ogoori som en "Early Stage Startup to watch"! Vi er skikkelig stolte over at vår regenerative forretningsmodell blir lagt merke til!

Europas ledende mediehub for startups ser potensiale i ideell vestlandsbedrift


Sifted-teamet har screenet mange titalls europeiske oppstartsbedrifter, og Ogoori kom gjennom nåløyet. Sifted er den ledende mediehuben for europeiske startups, og siler nyheter, analyser og data som er til nytte for både oppstartsbedrifter og investorer. Målet deres er å være en kritisk kompis for alle som vil bygge bedrifter i Europa, og løfte fram gründere og støttespillere som står i frontlinjen for innovasjon.

– Vi trenger alle gode kompiser vi kan få, sier en av Ogoori-gründerene, Lars Urheim. Vi har hatt veldig gode støttespillere i Agenda Vestlandet og Handelens Miljøfond for å skape nye sirkulære verdikjeder for havplast, men det er krevende tider for oppstartsbedrifter. Det betyr mye å få anerkjennelse fra en internasjonal medieaktør, om at det vi gjør er verdt å legge merke til.Materialer som tjenester


Ogoori tar imot havplast fra strandrydding og sørger for at det blir resirkulert til nytt råmateriale. Men i stedet for å selge dette videre, har Urheim og teamet tatt et utradisjonelt valg. De leier ut råmaterialet til bruk i produkter. Dermed kan ikke produsentene selge sine produkter heller, men må leie dem ut, for å levere havplasten tilbake til Ogoori når produktene ikke skal brukes lenger. – Da driver vi ekte systemendring, sier Urheim. – Poenget er at vi må slutte å tenke lineært. Ikke bare gjenvinne én gang, for at vi skal kaste flere ting som vi ikke vil ta vare på. Vi må ha kontroll på materialstrømmene, slik at vi aldri må plukke den plasten opp fra naturen igjen. Vi ordner dette gjennom Ogoori Loops.


Regenerativ forretningsmodell med brandingverdi

Når et produkt med Ogoori-plast blir leid ut, følger historiene om plasten med. – Vi leverer impact-data om strandryddingene, hvem som bidro, om økosystemet i områdene som nå er ryddet, og etterhvert også hvilke produkter akkurat denne plasten har vært tidligere. Dessuten kommer noe av leieinntektene til å gå til å finansiere mer strandrydding. – Produktene blir til impact-objekter, sier Urheim. – De aktiveres, de forteller en historie til publikum som inspirerer, og de rydder mer plast, bare ved å være i bruk. Da får naturen regenerere seg, og bli frisk igjen. Vi tenker at det er en viktig verdi som flere ønsker å identifisere produktene sine med.


Der bedrifter kan gjøre en forskjell


Bare ESG-rapportering har ikke lenger nyhetsinteresse og det fører heller ikke til store endringer for natur og klima. Vi trenger håndfaste effekter på miljø og samfunn. Ofte har ESG-faktorer ingenting å gjøre med virksomheten, og de viser ikke hvor bedriftene kunne gjort en forskjell. Det er viktigere å drive innovasjon i forretningsmodellen. Det kan også Urheim og Ogoori-teamet hjelpe med.

En av grunnene til at den lille startupen med kontorer i Bergen og Stavanger fanget de europeiske journalistenes oppmerksomhet er nettopp det at bærekraftig innovasjon på områder som faktisk er vesentlige kan ha stor effekt på både sparing og differensiering. Og det bør være gode nyheter for mange bedrifter når de kan få en eksplosiv innovasjonspakke sammen med et spennende råmateriale.Alle kan bidra


Ogoori har også en løsning til aktører som ikke bruker plast, men har lyst til å være med å bidra til opprydding. Nå lanserer vi Ogoori Nature der bedrifter kan bidra til å rydde plast som blir en del av det lukkede kretsløpet – og få rapporter om effektene tilbake. Produktet lanseres på vårryddedagen den 26. mars, på en øy utenfor Bergen, sammen med strandryddere og de aller første faste kundene. Bidraget deres kommer til å følge historien om plasten gjennom alle produktene den kan bli til. Til evig tid.


Fra økonomi som skader til økonomi som reparerer


– Ogoori er så mye. Og alt er integrert. Sifted anerkjenner det vi gjør og det vi tror på. Hva vi står for og det vi har bygget inn i tjenestene våre, sier Urheim. Ogoori bygger en bro fra en økonomi som skader til en økonomi som reparerer. Det gjør vi gjennom våre tjenester. Vi samarbeider med alle som vil det, og kan hjelpe dem på den reisen, avslutter Urheim.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page